Alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen har netop sat deres underskrift på budgetaftalen for 2022. Aftalen giver store løft til ældre- og socialområdet, men har også fokus på anlæg, unge og lokalområderne.

”Jeg er utrolig glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetaftale. Vi har i hele denne valgperiode arbejdet sammen om at sikre velfærd til borgerne, dette års budget er endnu et vigtigt skridt i den retning. Vi har tidligere løftet skoleområdet og socialområdet. Til næste år sikrer vi et tiltrængt løft til ældreområdet på 26 millioner, vi sætter forebyggende ind på det sociale område, og så gør vi noget, der betyder meget for mit parti; vi sætter penge af til at få flere unge med i et fællesskab. Noget der er stort behov for særligt efter COVID-19”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Ældreområdet bliver prioriteret

Ældreområdet er et af de områder, der tilgodeses i den netop underskrevne budgetaftale. I alt 26,3 millioner kroner er på vej til næste år.

Blandt andet afsætter politikerne 4 millioner kroner til en ny forsøgsordning med faste teams omkring de ældre i hjemmeplejen, så de ikke møder så mange forskellige medarbejdere. Konkret skal der udvælges to hjemmeplejeteams i kommunen, som gennem det praktiske arbejde skal sikre erfaringer med faste teams og effekten af, at de ældre møder færre forskellige medarbejdere.

Parterne adresserer også de rekrutteringsudfordringer, som Holbæk Kommune deler med de øvrige kommuner. Derfor afsættes der 5 millioner kroner til en forbedring af arbejdsmiljøet på området. Hvad pengene konkret skal gå til, bliver op til Ældre- og Sundhedsudvalget at beslutte i en dialog med medarbejderne, lederne på området og FOA.

Udover de rede penge, skal der også laves et lokalt partnerskab bestående af repræsentanter fra FOA, Holbæk Jobcenter og ældresektoren i Holbæk Kommune. Gruppen skal blandt andet komme med ideer til rekruttering og til hvordan man kan sikre flere unge på SoSu-uddannelserne.

Socialområdet

Socialområdet har haft svært ved at overholde budgetterne i flere år. Med aftalen får socialområdet et løft på i alt 23,5 millioner kroner.

Det skal skabe bedre forudsætninger for at overholde budgettet på området, men parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der stadig er et stort arbejde at gøre på området, og at der skal prioriteres for at undgå en situation, hvor de andre områder skal skære ned for at dække de stigende udgifter på socialområdet.

Anlæg

Politikerne indgik tidligt i budgetforhandlingerne en anlægsaftale. Budgettet er ambitiøst og sikrer blandt meget andet penge til en kunstgræsbane i Undløse, fortsat renovering af kommunens ejendomme, penge til to nye cykelstier i lokalområderne samt en behovsanalyse på en ny skole og penge til projektering af et nyt plejecenter.

En bred aftale med et bredt fokus

Budgetaftalen indeholder udover ovenstående en række vigtige indsatser for unge, en nedsættelse af SFO-betalingen med 10 procent, puljer til lokalområderne og fritidslivet samt en fuldstændig fjernelse af dækningsafgiften fra næste år.

Citater fra partier og lister

”Venstre står bag Holbæk Kommunes 2022-budget fordi det gør Holbæk rigere, styrker det lokale erhvervsliv – og giver mulighed for at løfte den nære kommunale velfærd. Bedre ældrepleje. Bedre erhvervsklima, samt fokus på udvikling af idrætsfaciliteter og løsning af trængselsproblematikker. Venstre har fået en lang række af vores krav til det kommende budget opfyldt. Vi får en bedre ældrepleje – hvor vi på Venstres initiativ skaber en ny organisering med mindre enheder, der skal føre til, at der kommer langt færre i de ældres hjem – og medarbejdere får større indflydelse. Og vi får også et bedre erhvervsklima, fordi vi har fået fjernet den mest kontroversielle kommunale erhvervsafgift i et hug. Det er alt sammen krav, som Venstre har haft med til forhandlingerne – og nu kan realisere. Derfor er vi for”.
Camilla Hove Lund, Venstre.

”Der er mange rigtig gode elementer i budgetaftalen. Vi er i Dansk Folkeparti naturligvis glade for, at ældreområdet får et større løft, hvor bl.a. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere kommer til at spille en stor rolle. Vi ser også frem til, at vi får en mere grøn og bæredygtig kommune, hvor der fortsættes med at øge de grønne ambitioner og prioritere nye aktiviteter inden for klima, biodiversitet og adgang til vores fælles natur.”
Steen Klink, Dansk Folkeparti

“Holbæk bløder inden for ældre og sundhedsområdet. Enhedslisten havde gerne set et højere lønniveau til at fastholde vores medarbejdere. Vi har jo set, at kommunen har brugt 25 millioner kr. på vikarer sidste år. Og vikarer får mere i løn end vores egne ansatte, så jeg mener faktisk, at der er et sparepotentiale ved at skabe bedre arbejdspladser i hjemmeplejen. Man kan sige, at med de midler, som vi har haft til rådighed i budgetforhandlingerne, så gør vi, hvad vi kan. Men det er ekstremt frustrerende at konstatere, at vi har penge til bedre service, men at budgetloven fastlåser os. Det er en skamplet på det kommunale selvstyre, og jeg så gerne kommunens andre politiske partier bakke op om et nationalt opgør med budgetloven.”
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten

”Radikale Venstre er glade for flere sagsbehandlere på det specialiserede socialområde, så vi kan få hurtigere og bedre sagsbehandling til fordel for vores udsatte borgere og medarbejdere. Vi er også meget tilfredse med, at vi prioriterer forebyggende indsatser på unge- og ældreområdet. At vi løfter kulturområdet, om end vi gerne havde set et større løft, og fortsat har fokus på den grønne omstilling er vi i Radikale Venstre meget glade for.”
Emrah Tuncer, Radikale Venstre

“Et bredt favnende budgetforlig med gode intentioner og med tilslutning fra alle partier i Kommunalbestyrelsen, som meget gerne må pege fremad i retning af den bredest mulige konstituering ved det kommende kommunalvalg.”
Finn Martensen, Lokallisten for Hele Holbæk Kommune

”Konservativ ser med tilfredshed, at dækningsafgiften er blevet fjernet. Vi er endvidere meget tilfredse med, at der er afsat penge til mågebekæmpelse. Konservativ nærer et håb om, at skatten må blive yderligere reguleret hen mod 17-niveau, som blev skriftligt aftalt før valget i ’17.”
Michael Suhr, Det Konservative Folkeparti

“SF er godt tilfreds med den endelige budgetaftale. Særligt at både ældreområdet og socialområdet er blevet prioriteret højt. Men det forpligter også til at få taget fat på de problemer og mangler, der er på begge områder. Derudover har SF sat grønne aftryk på budgettet med penge til grønne initiativer, herunder landbrugets klimaindsats og lokale naturprojekter. Endelig glæder det også SF, at vi fik flertal for vores forslag om at støtte de tre lokale erhvervsforeninger.”
Bente Röttig, Socialistisk Folkeparti

Foto: ABW