Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og Novozymes investerer 1,4 mia. kr. i et nyt køleanlæg, som vil producere en masse overskudsvarme. Planen er, at den varme kan komme borgerne i Holbæk Kommune til gode.

I Holbæk Kommune er der næsten 18.000 husstande, der i dag varmes op med gas, og Holbæk by er en af Danmarks største gas-byer. I lyset af den nuværende energikrise og de stigende gaspriser, er der behov for at sætte fart på omstillingen væk fra gas. Med et fælles samarbejde mellem Kalundborg og Holbæk er der nu hjælp på vej fra naboerne i Kalundborg Kommune.

Uholdbar varmeforsyningssituation i Holbæk

Novo Nordisk og Novozymes har en række fabrikker på deres fælles produktionssite i Kalundborg, og de fabrikker har brug for køling. Tidligere havde de enkelte fabrikker individuelle køleløsninger, men med den massive investering på 1,4 mia. kr. skal der nu bygges et fælles køleanlæg for eksisterende og fremtidige virksomheder. Det anlæg vil producere en stor mængde overskudsvarme, som forhåbentligt kan sikre varme i stuerne i Holbæk. Køleanlægget skal efter planen stå færdigt i 2. kvartal 2025.

– Det er ingen hemmelighed, at situationen med vores varmeforsyning i Holbæk Kommune er uholdbar. Det skal vi have gjort noget ved og jeg ser det som en af mine absolutte vigtigste udfordringer at håndtere i denne periode. Perspektivet i at kunne få leveret fjernvarme fra vores naboer i Kalundborg er enormt spændende. Udover at frigøre os fra gas, som både er dyrt og svært at få fat i, så vil overskudsvarmen fra Kalundborg være grøn og komme fra en lokal leverandør. Det er en stor opgave, og der er meget logistik, vi skal have på plads, men beslutningen i dag blandt virksomhederne i Kalundborg er et første vigtigt skridt til at realisere visionen. Nu skal vi arbejde videre på at få løst de øvrige knaster, så borgerne i Holbæk kan få fjernvarme i stuerne, siger Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Kan udbygges i etaper

Overskudsvarmen fra industrien i Kalundborg kan potentielt opvarme mere end 40.000 husstande. Det nye anlæg vil give mulighed for at opsamle og udnytte overskudsvarmen, og hvis den rette infrastruktur kommer på plads, vil der være varme nok til både at varme Kalundborg by op og erstatte gas i Holbæk. Holbæk Kommune er med i det samarbejde, der nu kigger på, hvordan overskudsvarmen kan udnyttes bedst muligt. Projektet har den fordel, at det kan opbygges i etaper og udbygges modulært, når mulighederne opstår, og/eller behovet stiger.

– I Kalundborg har vi 50 års erfaring i at tænke bæredygtighed og cirkularitet ind i vores forsyningsstrømme. Derfor er det også helt naturligt at tænke overskudsvarmen som en del af varmeforsyningen. Det er også naturligt at invitere Holbæk til at blive en del af løsningen. Dels er der et klart behov i Holbæk Kommune for mere bæredygtig varme, dels er hele den cirkulære tankegang også blevet en naturlig del af den måde, vi tænker samarbejde på i Kalundborg Kommune, siger Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune.

 
Foto: ABW