Holbæk Kommune vil hylde de virksomheder, der tager social ansvarlighed og hjælper mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i job.

Virksomheder i Holbæk Kommune, der gør en indsats for, at mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer bliver en del af arbejdsmarkedet, skal anerkendes. Derfor uddeler Holbæk Kommune i foråret 2023 en CSR-pris, hvor formålet er at hylde virksomhederne for deres indsats og inspirere andre til at gøre det samme.

”Det er vigtigt, at vi værdsætter og synliggør de virksomheder, der gør noget særligt for de borgere, der kan have svært ved at være i et ordinært job. Det er en kommunal opgave at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet, og i den proces er det vigtigt, at vi har nogle lokale virksomheder, der tager et socialt ansvar. Så CSR-prisen skal både hylde de virksomheder, som netop gør det, og samtidig opfordre flere til at oprette de job, der er brug for,” fortæller Søren Stavnskær, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune.

Han tilføjer, at uddelingen af CSR-prisen sker som led i kommunens særlige indsats for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at komme i beskæftigelse og imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Undersøgelser viser, at virksomheder med en tydelig CSR-profil har lettere ved at rekruttere medarbejdere og nye kunder. Samtidig styrkes medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold på arbejdspladsen. Undersøgelser viser desuden, at socialt ansvar som følge af blandt andet de offentlige støtteordninger til mentorer og løntilskud ikke behøver at gå ud over bundlinjen. Og for de borgere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet af forskellige grunde, har det en positiv indvirkning på deres selvforståelse, at de bliver inkluderet i et arbejdsfællesskab.

Sådan indstiller du en virksomhed til CSR-prisen
Du kan indstille en virksomhed, der gør en indsats for, at mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer bliver en del af arbejdsmarkedet. Virksomheden skal have adresse i Holbæk Kommune.

Konkret vil der blive lagt vægt på, hvis virksomheden har:

Ansat en eller flere ledige som behøvede særlig støtte
Lavet tiltag for at forebygge, at nuværende medarbejdere ender i langvarig ledighed, fx på grund af sygefravær
Lavet tiltag, som er med til at fastholde medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkår
Tilbudt mentorordninger, lærlingepladser, praktikpladser m.v.
Det er en forudsætning, at virksomheden i øvrigt har et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Link til indstillingsside: https://holbaek.dk/csr
Sidste frist for at indstille er onsdag den 15. februar 2023.

Fakta om Holbæk Kommunes CSR-pris
CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om virksomheders frivillige arbejde med miljømæssige eller sociale forhold.
Indenfor beskæftigelsesområdet handler social ansvarlighed om at tage ansvar for virksomhedens nuværende ansatte med forebyggelse og fastholdelse, samt inklusion af udsatte ledige, der har svært ved at varetage et ordinært job.
Holbæk Kommune uddeler for første gang prisen for socialt ansvar til virksomheder, som gør en forskel for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Virksomheder indstilles via kommunens hjemmeside, hvorefter en særligt nedsat udvælgelseskomité udvælger tre virksomheder. Herefter bliver det muligt at stemme på den virksomhed, som man synes fortjener prisen.
Den endelige vinder kåres til en jobmesse for mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, der afholdes den 28. marts 2023 i BOXEN i Holbæk.
Hvis du som virksomhed ønsker at vide om at inkludere mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer ind på din arbejdsplads, kan du tage kontakt til Holbæk Kommunes Virksomhedsservice telefon 72 36 31 31 eller kontakte seniorkonsulent Elin Birk, telefon 72 36 26 72 og e-mail elbir@holb.dk.

Foto: ABW