Energikrisen har ramt store dele af Europa. Samfundsmæssigt står vi alle i en meget usikker situation, hvor det er nødvendigt at spare på energien for at bidrage til forsyningssikkerheden. Som en konsekvens heraf vil Holbæk Kommune følge regeringens anbefalinger, som blandt andet består i, at rumtemperaturen i størstedelen af de offentlige bygninger skrues ned på 19 grader, og al unødvendig belysning slukkes.

Administrative bygninger, skoler, sportshaller, klubber og biblioteker er nogle af de bygninger, hvor varmen bliver sænket. Undtaget for varmereduktionen i Holbæk Kommune er plejecentre, børnehuse med småbørnsgrupper og botilbud.

Første led i en flertrinsraket

At følge regeringens anbefalinger bliver for Holbæk Kommune første led i en flertrinsraket. Der er således nedsat en intern taskforce, der er i gang med at kortlægge tiltag, der skal sætte yderligere gang i energibesparelserne. Nogle vil blive implementeret løbende, mens andre tiltag kræver politisk stillingtagen, hvilket så vil komme på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens dagsorden i oktober.

Regeringens anbefalinger

Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

Slukning af unødvendig belysning: I alle bygninger skal der slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.

Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og ventilation: Alle myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

Medarbejderinformation: Alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk.

Kilde

Foto: ABW