Stestrup Skole udgør i dag sammen med St. Merløse og Ugerløse én samlet skole. I Stestrup har man i dag sammenlagt 17 elever fordelt på klassetrinene 0.-3. klasse. I dette skoleår forventes elevtallet at falde til 15. Samtidig er der ved deadline for opskrivning til det nye skoleår kun indskrevet to elever til skolestart i 0. klasse i Stestrup.

Med kun to faste lærere til at varetage hele fagrækken på de fire klassetrin er skoleledelsens faglige vurdering, at skolen ikke kan tilbyde et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring. Samtidig betyder de få elever, at der også er begrænsede muligheder for at opbygge venskaber med elever på deres egen alder.

Udvalget for Børn og Skole skal derfor på sit kommende møde tage stilling til, om det vil sende et forslag til en lukning af Stestrup Skole og en sammenlægning med St. Merløse i høring. 

Lokalt har der været nedsat en arbejdsgruppe. Den har siden juni 2022 arbejdet for at skaffe flere elever til skolen i Stestrup. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, lokalforum, skolebestyrelse, lokale foreninger, medarbejdere fra Stestrup Skole og Stestrup Børnehus med flere.

Hvis det ender med en lukning og en sammenlægning, vil eleverne i Stestrup fra det nye skoleår kunne starte på St. Merløse Skole, hvis eleverne og forældrene ønsker det. På St. Merløse er der 95 elever og tilsvarende flere lærere med forskellige kompetencer.

Ved en lukning og en sammenlægning vil der desuden blive lagt en plan for flytningen for de enkelte elever på Stestrup Skole for på den måde at sikre en tryg overgang.

Hvis Udvalget for Børn og Skole sender forslaget til en lukning og en sammenlægning i høring, vil den løbe fra den 9. marts til den 28. marts.

Høringen vil i givet fald blive sendt til skolebestyrelsen, dagtilbudsbestyrelse Kildedam og lokalforum i Stestrup.

Læs mere på Holbæk Kommunes hjemmeside

Foto: ABW