Den seneste liste over udsatte boligområder og parallelsamfund, som Indenrigs- og Boligministeriet torsdag har offentliggjort, viser, at Grønneparken er strøget af listen.

Til forskel fra sidste år opfylder området ikke længere kriteriet om antallet af dømte. Det skyldes, at der blev dømt færre i 2020-2021 end i 2019, hvor der netop faldt ekstra mange domme ovenpå uroligheder i området. Samtidig skal det også bemærkes, at antallet af beboere i beskæftigelse er steget yderligere.

Målrettede indsatser har båret frugt

Borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen, er glad for, at Grønneparken nu ikke længere skal betegnes som et udsat boligområde og parallelsamfund.

”Det er en dejlig nyhed, som betyder meget både for os som kommune og uden tvivl for beboerne i Grønneparken. Der er lagt et stort arbejde fra Det Boligsociale Team, politiets side og for kommunen i at nå hertil. Det gælder for blandt andet beskæftigelse og det kriminalpræventive arbejde. Det betaler sig, og de mange kræfter, der er blevet lagt i at forandre området, gør en positiv forskel. De indsatser skal vi fastholde og arbejde videre med, så vi kan gøre området endnu bedre at bo og leve i,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Nogle af indsatserne i Grønneparken:

Indsats for særligt udsatte beboere/ social viceværtsfunktion
Sundhedsfremmende tilbud
Socialt fremmende arrangementer, netværk & kulturelle aktiviteter
Samarbejde med SSP & politi m.m.
Tryghedsvandring/tryghedstiltag
Udvikling af samarbejder og koordinering ml. flere aktører
Uddannelsesvejledning
Aktiviteter til fremme af børns skolegang
Opsøgende børne- og ungearbejde
Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede aktiviteter

Læs mere her

Foto: ABW