Forsyningsselskabet Fors A/S og geotermiselskabet Innargi har indgået en aftale om at se på mulighederne for geotermi i Holbæk. Holbæk er Danmarks største gasby, og Fors A/S står over for en stor opgave med at konvertere hele byen fra naturgas til fjernvarme over de kommende år. I den forbindelse kan geotermi potentielt dække ca. 60% af fjernvarmebehovet med grøn, prisstabil og forsyningssikker varme.

De ca. 30.000 indbyggere i Holbæk er blandt de danskere, der mærker energikrisen hårdest. Stort set samtlige boliger er opvarmet med naturgas, og det gør byen til Danmarks største gasby. Derfor har Holbæk Kommune og Fors iværksat en storstilet plan, der i etaper skal få alle Holbæk-borgere over på fjernvarme. Én stor opgave er at rulle fjernvarmenettet ud, en anden stor opgave er at finde den rigtige sammensætning af energikilder, der skal sikre varme i rørene.

”Der er sket rigtigt meget med geotermi de seneste år i Danmark. Og meget tyder på, at den udvikling kan gøre geotermi attraktivt for os i samspil med andre varmekilder. Geotermi er en lokal og grøn varmekilde, som forhåbentlig kan være konkurrencedygtig i forhold til andre produktionsformer. Rammeaftalen med Innargi betyder, at vi sammen skal lave grundige beregninger, så vi kan vurdere, om geotermi er det mest attraktive alternativ for os,” siger programleder for fjernvarme i Fors A/S Camilla Hay.

Også Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen er glad for udsigterne til geotermi:

”Jeg glæder mig meget over de perspektiver, der ligger i at kunne anvende geotermi i vores kommune. Det kan blive et godt og vigtigt supplement til den kommende udrulning af fjernvarme. Her venter os en stor omlægningsopgave, da hele 64% af opvarmningen i Holbæk Kommune i dag er baseret på olie eller naturgas. Geotermi taler godt ind i vores ambitioner for den grønne omstilling med vedvarende og bæredygtige energikilder i varmeforsyningen,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Vurderingen er, at Holbæk skal forsynes med et til to brøndpar, som kan levere 15-30 MW. De analyser, som Fors og Innargi nu skal lave, vil give svaret på, hvad der er det bedste niveau for fjernvarmen i Holbæk.

Innargi har lovet, at den geotermiske varme kan leveres, så det passer med udbygningen af fjernvarmenettet i Holbæk. Det vil konkret sige mod slutningen af 2026. Det kan lade sig gøre, fordi Innargi tænker projektet sammen med virksomhedens store projekt i Aarhus, hvor EU’s største geotermiske fjernvarmeanlæg lige nu bygges i samarbejde med det aarhusianske forsyningsselskab, Kredsløb.

”For os er Holbæk noget helt særligt. Holbæk bygger et nyt og moderne fjernvarmenet, der er energieffektivt og holder temperaturen på ca. 80 grader om vinteren. Et sådant net er som skabt til geotermi, fordi vi forventer, at temperaturen på det geotermiske vand er mellem 60 og 80 grader. Det betyder, at vi skal bruge meget lidt strøm til varmepumper. Holbæk-borgerne er i en svær situation, og vi vil gerne stå på tæer sammen med Fors og kommunen for at få dette projekt til at lykkes inden for den ambitiøse tidsplan,” siger Samir Abboud, administrerende direktør for Innargi.

Læs mere her

Foto: ABW