Flere stier og teltpladser, vildere natur eller et fugletårn i mosen? Dit lokale friluftsråd holder årsmøde og her kan du få indflydelse på, hvad der skal ske for at naturen og friluftslivet bliver styrket i din kommune.

Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd, hvor 200 frivillige arbejder for at friluftslivet har de bedste muligheder i landets 98 kommuner.

For friluftsliv har aldrig været vigtigere for os danskere: at komme ud i det fri, være aktive, slappe af eller mødes med andre om fælles interesser er afgørende for vores livskvalitet og trivsel. Det kræver, at vi har god adgang til en rig natur, der er værd at opleve.

Vil du gerne være med til at skabe bedre muligheder for at dyrke alle former for friluftsliv i dit område, så kom med, når Friluftsrådet Nordvestsjælland holder årsmøde onsdag den 1. februar 2023 kl. 18.00 -20.30 på Lykkebjerg Bondegårdsferie, Jyderupvej 87, 4291 Ruds Vedby. Her samles frivillige ildsjæle for at drøfte, hvad der skal ske i de kommende år for at naturen og friluftslivet kan få endnu bedre vilkår i Nordvestsjælland.

Friluftsrådet Nordvest dækker Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

På landsplan er Friluftsrådet en paraply for 86 foreninger og organisationer, der bruger naturen til hver deres aktivitet både på vandet, til lands og i luften. Friluftsrådet inspirerer danskerne til mere friluftsliv og forbedrer muligheder for at komme ud i naturen, deler penge ud til friluftsprojekter og arbejder politisk for at sætte friluftsliv på dagsordenen.

Bliv aktiv i Friluftsrådet
Du kan også blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde og få indflydelse på friluftslivet i dit område.

“Vi håber mange møder op, så vi kan få et godt overblik over, hvad der skal til for at forbedre mulighederne for at komme ud i naturen i vores kommuner. Vi arbejder både for at få indflydelse på frilufts- og naturpolitikken i kommunerne, men også med at forbedre vores adgang til naturen, så alle kan komme ud og få glæde af den. Vi har brug for flere kræfter, og det bliver kun sjovere og giver større gennemslagskraft, når vi er mange foreninger, der går sammen om arbejdet” siger formand for Friluftsrådet Nordvestsjælland Holger Christensen.

På årsmødet er der oplæg om Friluftsrådets politiske arbejde både lokalt og nationalt. Der er også valg til bestyrelsen og mulighed for at komme med ideer og forslag, som det lokale friluftsråd kan arbejde videre med. Du kan også melde dig til forskellige temagrupper, som arbejder med afgrænsede emner og projekter. For at blive aktiv i bestyrelsen skal du være medlem af en af Friluftsrådets 88 medlemsorganisationer.

Se mere om Friluftsrådet på www.friluftsraadet.dk

Tilmelding er nødvendig på christensenholger1@gmail.com senest den 27. januar.

Foto: ABW