Jens-Christian Holm er kendt for udviklingen af Holbæk-modellen, der er en effektiv behandling af svær overvægt hos børn og unge. Det er en digital udgave af Holbæk-modellen, der har givet Jens-Christian Holm prisen.

Behandlingen reducerer overvægt hos op mod 85 procent af børnene, viser en lang række internationale, videnskabelige artikler.
Og baggrunden er alvorlig nok. Halvdelen af alle børn og unges helbred er truet af overvægt.

– Overvægt hos børn og unge er et kæmpe problem. 50 procent af børn og unge med en gennemsnitsalder på 11 år har begyndende eller reelt forhøjet blodtryk, 45 procent har søvnapnø, 31 procent har fedtlever og 28 procent har forhøjede kolesteroltal, siger Jens-Christian Holm, der er leder af Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Europæisk Center for Behandling af Overvægt på Holbæk Sygehus.

– Med behandlingen kan vi reducere overvægten hos 75-85 procent af patienterne, samtidig med at vi reducerer graden af følgekonsekvenser for helbredet. Faktisk reducerer vi også forældrenes grad af overvægt, når børnene starter i familiebehandling, og børnene får øget livskvalitet og mere positiv kropsopfattelse, samtidig med at de oplever mindre mobning, tilføjer han.

Resultaterne er uafhængige af socialklasse, graden af overvægt samt genetisk betinget risiko for overvægt.

Uddannet mere end 1.000 sundhedsprofessionelle

Jens-Christian Holm er meget stolt af den europæiske pris.
– Det er selvfølgelig en kæmpe ære både for Holbæk Sygehus og dets indsats gennem en længere årrække, Holbæk-modellen og mig personligt, siger Jens-Christian Holm.

Det prisvindende program er bygget op på Holbæk-modellen og består af kompetenceuddannelse samt en digital platform. Jens-Christian Holm og hans kolleger har trænet mere end 1.000 sundhedsprofessionelle i over 80 kommuner i bl.a. Danmark og Norge i at behandle børn og unge med overvægt. De sundhedsprofessionelle anvender i gennemsnit fem timer per patient per år.

– Den digitale platform er tidsbesparende, kvalitetssikrer og gør behandlingen tilgængelig for både borgere og sundhedsprofessionelle og er et vigtigt redskab i en tid, hvor overvægt blandt børn og unge er et meget stort problem, siger Jens-Christian Holm, der er blevet nomineret til prisen af sine kolleger.

Internationalt enestående resultater

Det er organisationerne “The European Association for the Study of Obesity” (EASO) og ”The European Coalition for People living with Obesity” (ECPO), der har tildelt Jens-Christian Holm prisen for det bedste nationale uddannelsesprogram i Europa 2022 på World Obesity Day Europe.

Bedømmelsesudvalget har lagt vægt på, at resultaterne er internationalt enestående, og at den digitale uddannelse understøtter de sundhedsprofessionelle på en måde, der optimerer behandlingen for både borgere og behandlere.

Kilde

Foto: ABW