Tankemennesker og følefolk. Mentale krigere og sensitive væsner. Hvem er du? Og er det, fordi du har valgt det, eller handler du blot i affekt?

Denne aften handler om egoets magt og historier, men også om intuition, dit højere selv, guiden og hvisken.

Det handler om, at du bliver opmærksom på, at alt hvad du foretager dig er ud fra valg, du træffer. Og de valg kan du træffe både bevidst og ubevidst. Men uanset hvordan de træffes, er det valgene, der skaber vejen i dit liv.

Tanker kan både være bevidste og ubevidste. Følelser kan være bevidste og ubevidste.

Når du vælger den bevidste vej, er det også et valg du træffer. Et valg om at tage ansvar. Ansvar for dit liv og hvad du lukker ind i det – og sender videre igen. Og det gælder både følelsesmæssigt og mentalt.
Du opnår langt større balance i dit liv, når du er bevidst om dine mønstre.

Tør du se på dem?

DATO: 7. december 2022
TID: kl. 19.00 – 21.30
PRIS kr. 180,- overføres til mobilepay 20 58 55 90 (Lise)

Tilmeldingen er gældende ved betaling. Der er max 25 pladser.

Der vil være kaffe/the i pausen.

Lidt om Dennis Søndergaard:
Dennis er forfatter, regressionsterapeut, clairvoyant og trancemedie.

Han afholder kanaliseringer både for større publikum og ved privatsessioner, hvor han tillader en række
eksistenser fra andre planer at kommunikere direkte med de tilstedeværende.

Dennis kan opleves ved arrangementer rundt om i landet samt i hans spirituelle kursuscenter, High Vibrations Center i Liseby på Møn.

Pressefoto