For at forbedre trafikforholdene har Holbæk Kommune besluttet at anlægge en ny vej i forlængelse af Skagerakvej til Munkholmvej.

Anlægget forudsætter, at der erhverves areal fra tilstødende ejendomme.

Holbæk Kommune har besluttet at søge de nødvendige rettigheder m.v. erhvervet – om nødvendigt – ved ekspropriation efter § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. dec. 2014).

Gennemførelse sker efter den procedure, der er beskrevet i Vejlovens kapitel 10. I den anledning afholdes åstedsforretning:

Mandag d. 05. september 2022

på følgende ejendomme:

Matr.nr. 31a, 31ek, 31em, 66, 70a, 70b, 70c, 75 Holbæk Markjorder

Matr.nr. 1a Oldgård, Ågerup

Matr.nr. 2a, 2ac, 5f, 6a, 6f Bredetved By, Ågerup

Forretningen påbegyndes klokken 08.00 den 5. september 2022 på ejendommen matr.nr. 2a Bredetved By, Ågerup.

Forretningen er for enhver ejer og bruger af det areal som berøres af vejanlægget, samt
andre som har en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. De berørte lodsejere indvarsles ved særskilt brev.

Arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan m.m. ligger til gennemsyn hos
Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk fra den 8. august 2022.

Kilde

Foto: JTL