Der bliver sorteret affald som aldrig før ved de private hjem i Holbæk Kommune. Det viser ny statistik fra Fors A/S på baggrund af den udvidede affaldsordning, som forsyningsselskabet indfasede i juni 2022.

Holbæk Kommune var på det tidspunkt én af relativt få kommuner, der kunne indfri regeringens mål om, at alle landets 98 kommuner i 2022 skulle affaldssortere i 10 fraktioner ved private hjem.

I Holbæk Kommune fik alle private husejere nemlig en ny affaldsbeholder til pap, ligesom mad- og drikkekartoner fremover skulle sorteres med plast. Nu viser helt nye tal, at ordningen lader til at virke, og der bliver samlet markant mere genanvendeligt affald ind end tidligere.

I januar 2022 blev der indsamlet 54,1 tons plast ind i Holbæk Kommune. Det tal lød i januar 2023 på 82,9 tons, da mad- og drikkekartoner nu også blev vejet med her. Tidligere blev mad- og drikkekartoner brændt, men kartondelen bliver nu genanvendt. Hvad angår pap, som fra juni skulle sorteres ved private hjem, har tallet været stødt stigende fra knap 36 tons i juni 2022 til 70,5 tons i januar 2023.

Alle enfamilieshusstande har også fået udleveret en rød miljøkasse til farligt affald, men Fors A/S afventer de første statistikker for den del af affaldsordningen.

Læs mere på holbæk.dk

Foto: JDL