Af Frank Christensen

26. marts 2023 kl. 09.00. Mødes ved No1.

Tølløse er igen i år med i den landsdækkende kampagne REN BY 2023, som arrangeres af Danmarks Naturfredningsforening. Kom og giv en hånd med at samle affald, så vores gader og grønne arealer bliver rene og pæne. Alle er velkomne. Tag din nabo eller børnene med og få samtidig lidt motion og frisk luft, mens du samler ind.

Tilmelding er ikke nødvendig. I kommer bare. Vi starter med en kop kaffe. Herefter går det så løs. Er det godt vejr, serverer vi kaffen og kagen på pladsen foran No, inden vi fordeler indsamlingsruterne.
Vi samler ind i hele byen.

Vi forsøger at dække hele Tølløse By. Som deltager får du udleveret gribetang, handsker, gul sikkerhedsvest og to sække. Den ene sæk er beregnet til dåser, glas og hård plast. Den anden er til restaffald. Holbæk Kommune leverer affaldssækkene. Du får også udleveret et lille kort over det indsamlingsområde, du er tildelt. Vi håber på denne måde, at vi sammen kan dække alle områder i byen.

Hvis du har viden om et specielt område som kræver ekstra indsamling, så bring din viden med på dagen så vi kan få tilrettelagt ekstra mandskab til det pågældende område.

Skoleelever er med
Vi har kontakt til alle fire skoler i Tølløse om at deltage aktivt i indsamlingen. Vi planlægger at Sejergaardsskolen dækker området omkring Vestergade og Østergade m.v., Tølløse Privat- og Efterskole dækker Kvarmløsevej, Pilevej og Plantagevænget. Tølløse Skole tager sig af et område omkring Tølløsevej, Hjortholmvej og Sportsvej, medens Tølløse Slots Efterskole dækker en meget stor del af vejene i Gl. Tølløse.

Herudover dækker skolerne naturligvis hele deres eget område. Skolernes indsamling vil ske løbende i løbet
af uge 12.

Skiltevask med i købet
Som særlige opgaver i Tølløse, vil alle skiltene på indfaldsvejene blive vasket, og der vil blive fejet og ryddet op i gangtunnellen fra Kvarmløsevej til Tølløsevej.

Alt affald vil i løbet af formiddagen blive samlet på pladsen foran No1 for at blive optalt og fotograferet. Derefter vil det blive afleveret på genbrugspladsen i Tølløse.

I Tølløse er REN BY 2023 organiseret i et samarbejde mellem Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokal Forum og
tilrettelagt af den samme lille gruppe fra tidligere år bestående af Klaus Engberg, Kjeld Sørensen og Frank
Christensen.

Foto: Fællesskab Tølløse