Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn har konstitueret sig med Jakob N. Andersson som ny formand. Han har de seneste år været næstformand i pengeinstituttet. Til daglig er han direktør i tømrervirksomheden HM Gruppen i Holbæk.

“Jeg er utrolig stolt af at være valgt som bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-Fyn. Sparekassen står i dag et stærkt sted og med en tro på fremtiden. Det er en yderst foranderlig verden, vi lever og driver virksomhed i lige nu. Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til, at Sparekassen Sjælland-Fyn fortsætter den gode udvikling til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere,” udtaler Jakob N. Andersson i forbindelse med valget.

Han afløser Thomas Kullegaard på formandsposten, og som ny næstformand er gårdejer Erik Larsen valgt.

Det konstituerende bestyrelsesmøde blev holdt efter et repræsentantskabsmøde, hvor der var valg til bestyrelsen. Der var genvalg til den nye formand direktør Jakob N. Andersson, gårdejer Erik Larsen og chefredaktør Torben Dalby Larsen. Der var nyvalg til CEO Liselotte Munk Poulsen og fhv. adm. direktør Per Sønderup. Afgående bestyrelsesformand Thomas Kullegaard fratrådte bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende ni medlemmer:
• Jakob N. Andersson, formand
• Erik Larsen, næstformand
• Otto Spliid
• Torben Dalby Larsen
• Liselotte Munk Poulsen
• Per Sønderup
• Helle Lindhof Bjørnøe, medarbejdervalgt
• Per Olsen, medarbejdervalgt
• Mads Wallin, medarbejdervalgt

Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn har konstitueret sig med Jakob N. Andersson som ny formand. PR-foto