LAG Nordvestsjællands 4 mio. støtte-kr. om året kommer fra EU via Plan- og Landdistriktsstyrelsen, men beslutningerne om, hvilke projekter der skal støttes, bliver taget af lokale folk. Deres næste ansøgningsfrist er ikke helt fastlagt endnu, men forventes at ligge i starten af maj, så det er ikke for tidligt at starte med overvejelserne.

Da LAG støtter innovative erhvervsprojekter og almennyttige projekter indbyder de nu alle virksomheder, foreninger og borgere med ønske om udvikling til infomøder i hver af de fire kommuner, LAG Nordvestsjælland spænder over:

Holbæk: Mandag 27. februar kl. 19.00-20.30
Asnæs: Tirsdag 28. februar kl. 16.30-18.00
Kalundborg: Mandag 6. marts kl. 19.00-20.30
Sorø: Mandag 13. marts kl. 16.30-18.00

Læs mere her

Foto: ABW