Socialdemokraterne i Svinninge
Vestervang 2
4520 Svinninge
Tlf: 59 26 50 81