Psykologisk Klinik v/ Arthur Hecht
Skamstrupvej 112
4440 Mørkøv
Tlf: 44 68 17 27