Aktuelt

Foto: ABW

Indflytning i ny hospitalsfløj udskydes to måneder

Som led i afleveringen af byggeriet af sengebygningerne på det nye universitetshospital i Køge, kan totalentreprenøren ikke komme i mål med de afsluttende tests af alle de nye løsninger. Derfor er der nu indgået en aftale om at flytte afleveringsdatoen fra 15. juni til 15. august 2022. Flytningen af de første patienter rykkes til oktober.

19. maj 2022
Foto: ABW

Holbæk Kommune vil være klimaneutral i 2050

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har netop sendt en ny klimastrategi i høring. Klimastrategien, der har navnet Holbæk 2050, viser, hvad der skal til for at kommunen kan nå det fastsatte CO2-reduktionsmål på 70% i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

19. maj 2022