Alle borgere i Holbæk Kommune, der er 18+ år, kan fremsætte et borgerforslag, som de ønsker bliver drøftet i Kommunalbestyrelsen. I Kommunalbestyrelsen drøftes det videre forløb med forslaget, herunder om det for eksempel skal afvises eller behandles i et udvalg. For at det kan komme til politisk drøftelse kræver det, at minimum 500 borgere støtter forslaget inden for en periode på fire måneder. Antallet af støtter er fastsat, så det sikres, at forslaget har relevans for en bred gruppe borgere i kommunen. Derudover skal der fortsat anvendes verificering via MitID

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet to forsøgsperioder med borgerforslag. Begge forsøgsperioder er nu afsluttet, og Kommunalbestyrelsen har evalueret ordningen og derfor besluttet på sit møde onsdag at gøre ordningen permanent.

35 borgerforslag – 2 er drøftet
I hele perioden, hvor ordningen har været tilgængelig, er der indkommet i alt 35 borgerforslag. To borgerforslag har fået støtte fra minimum 500 borgere, og de er derfor blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen. Ét borgerforslag har fået støtte fra mellem 300 og 500 borgere. Otte borgerforslag har fået støtte fra mellem 20 og 280 borgere, mens 19 borgerforslag har fået støtte fra mellem 1 og 20 borgere. Tre forslag er blevet afvist, fordi det ikke har vedrørt kommunale anliggender. To forslag er fortsat aktive.

Flyttes til ny platform
Ordningen flyttes snart til Holbæk Kommunes digitale borgerinddragelsesplatform, deltag.holbaek.dk, hvor der er udviklet en funktion til borgerforslag. Dette dels for at forbedre brugeroplevelsen og dels for at drage fordel af, at flere former for borgerinddragelse kan foregå på samme platform.

Kilde: Holbæk Kommune

 

Foto: ABW