holbaek-large

Positiv og engageret dagplejer Tuse/Vestervang

Grundet stor tilgang af børn til Dagplejen mangler Dagtilbud Katrinedal dagplejepladser i den østlige del af Tuse, herunder Vestervang / Allerup området. Derfor søger de en dagplejer med bopæl i området - til tiltrædelse 1. maj 2021 eller snarest herefter.

Læs mere
Positiv og engageret dagplejer Tuse/Vestervang

Mulighed for hurtig genopretning, når restriktioner lempes

Udsigter for dansk økonomi – Mulighed for hurtig genopretning, når restriktioner lempes
Store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Aktiviteten ventes samlet set at være genoprettet mod udgangen af 2021.

Læs mere

Sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelsen får flere ansøgere end sidste år

Fristen for kvote 2 ansøgninger er udløbet. Hele 10 procent flere ansøgere har søgt ind i år på en af Absalons uddannelser. Det glæder Rektor Camilla Wang, at særligt sundhedsuddannelserne har tiltrukket flere ansøgere.

Læs mere
Sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelsen får flere ansøgere end sidste år

Praktikinspirationsdag på Leisure Management-uddannelsen

Praktikinspirationsdag på Leisure Management-uddannelsen
Overvejer du at få en Leisure Management-studerende i praktik? Kom med og præsentér din virksomhed online for Professionshøjskolen Absalons studerende. Du får mulighed for at præsentere din virksomhed og praktikmulighed til ca. 110 potentielle praktikanter via denne online-event.

Læs mere

Bedre hjælp til tvangslukkede butikker i storcentre og andre justeringer af corona-hjælpepakkerne

I lyset af corona-nedlukningens varighed har regeringen 19. marts 2021 sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at foretage en række justeringer i hjælpepakkerne for at sikre, at flere virksomheder og lønmodtagere kommer bedst muligt igennem...

Læs mere
Bedre hjælp til tvangslukkede butikker i storcentre og andre justeringer af corona-hjælpepakkerne

Kommunal håndsrækning til erhvervs-, kultur- og socialområdet

Kommunal håndsrækning til erhvervs-, kultur- og socialområdet
Da coronarestriktionerne ramte i 2020, stod vi som samfund på ukendt territorium og i en uprøvet situation, som vi aldrig før i nyere tid har oplevet med alvorlige konsekvenser for mange, ikke mindst på erhvervs-, kultur- og socialområdet. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet en række hjælpepakker, der i Holbæk Kommune skal understøtte og hjælpe virksomheder, kultur- og foreningslivet samt socialområdet.

Læs mere

1-1-2-telefonen ringede flere gange end året før

Præhospitalt Center er på gaden med årsrapporten for 2020. Der er sket mangt og meget hos Præhospitalt Center, der som resten af samfundet har været påvirket af COVID-19 på flere måder. Godt 79.000 gange ringede telefonen hos AMK-vagtcentralen i Region Sjælland i 2020.

Læs mere
1-1-2-telefonen ringede flere gange end året før

Nye badepunkter

Nye badepunkter
Nu kan campingpladser, badehoteller og vinterbadeklubber opnå at blive mærket som Badepunkt, oplyser Friluftsrådet.

Læs mere

Holbæk har tilmeldt sig ’Danmarks VILDESTE kommune’

Holbæk Kommune tager miljøminister Lea Wermelins udfordring op og har tilmeldt sig kommunedysten, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Formålet med dysten er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet. Holbæk Kommune har derfor tilmeldt sig dysten for at sætte fokus på betydningen af biodiversitet og vild natur.

Læs mere
Holbæk har tilmeldt sig ’Danmarks VILDESTE kommune’


Følg Dit Holbæk på Facebook

Opslag på byportalen er sponseret af vores partnere
Send dit opslag til redaktion@dit-holbaek.dk


Bliv partner og styrk dit salg