dmDansk Metal Nordvest-Sjælland
Tåstruphøj 6
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 22 10
nordvestsj@danskmetal.dk

Dansk Metal på Facebook

Åbningstider
Mandag: kl. 09.30 – 12.00
Tirsdag: kl. 09.30 – 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 09.30 – 12.00 og 14.30 – 17.00
Fredag: kl. 09.30 – 12.00

En stålsat og aktiv fagforeningspartner
Rundt omkring på de danske arbejdspladser bliver der lagt mange kræfter i at holde produktionen af varer og udbuddet af tjenesteydelser i top. Hver eneste arbejdsdag er fyldt med udfordringer, fordi det marked, som gode, danske virksomheder er en del af, både inden- og udenlands, er i skarp konkurrence.

Konkurrencen er en vigtig parameter i alle dele af den danske industriverden, for de firmaer, som yder deres bedste på alle områder i organisationen, er med til at profilere dansk viden og dansk kvalitet. En af de kvalitetsparametre, som vi måske ikke altid tænker så meget over, er den måde, hvorpå vi i Danmark har valgt at organisere vore medarbejdere.

dm2”Den danske model” 
Det store arbejde, som bliver udført i fagforeningerne som Dansk Metal og i A-kassen, er i dag en helt naturlig del af samfundslivet. Fagforeningerne ligger ikke på den lade side, men er aktive, selvom arbejdskampen ikke længere kommer til udtryk helt som i ”gamle dage”. Den stålsatte og målrettede indsats for det enkelte medlem på de danske arbejdspladser er en indsats for gode forhold, hvor arbejdsmiljøet sammen med lønforholdene er kommet til at spille en større og større rolle. Den indsats, som udføres lokalt i tæt samarbejde med virksomhederne, er med til at gøre danske arbejdspladser stadig bedre og kvaliteten af arbejdsindsatsen og produkterne stadig højere.

Den fagforening, som både på landsplan og lokalt, som her i Nordvestsjælland, organiserer og udvikler gode samarbejdsformer for mange medarbejdere inden for industri og produktion, er Dansk Metal, og lokalafdelingen i Holbæk hedder Dansk Metal Nordvest Sjælland.

Her er medarbejdere, som arbejder inden for områderne IT, teknik og mekanik organiserede i fagforening og tilmeldt A-kassen.

Videreuddannelse og aktiviteter
Når vi betragter Dansk Metals lokalafdeling for Nordvestsjælland her på Tåstruphøj, bemærker vi straks, at afdelingen har til huse i et aktivt industriområde i Holbæk. Det er netop sådan, man i Dansk Metal opfatter sin placering i samfundet: lige præcis dér, hvor tingene sker.

Der har været en årrække, hvor det for mange virksomheder ikke har været helt så let at konkurrere som tidligere. Derfor har jobbene også mange steder været færre, for når ordreblokken ikke er så meget i gang i virksomhederne, er udbuddet af jobs til Dansk Metals medlemmer heller ikke så stort.

I en tid, hvor både medarbejdere og virksomheder prøves både på kvalitet og tålmodighed, er det efter fagforeningens mening en naturlig opgave at tilse, at der er et bredt og godt udbud af videreuddannelse og aktiviteter til medlemmerne og et levende fællesskab at deltage i. Man sørger så at sige for at ”opruste” til bedre tider.

Nye tider, nye muligheder
I Dansk Metal er man helt klar over, at man skal følge med tiden, hvis man vil fastholde den nye generation. Derfor orienterer fagforeningen på de moderne platforme, hvor medlemmerne er til stede. Det gælder således på Facebook, hvor de omkring 110.000 medlemmer, hvoraf ca. 8.000 er i lære, både kan orientere sig og give deres mening til kende.

Dansk Metal ved, at det også er på de sociale medier, man mødes i dag, selvom et besøg på Tåstruphøj i Holbæk eller i en af de andre 36 lokalafdelinger, og en god snak over en kop kaffe, nok aldrig går helt af mode.