revision og regnskabRevision & Regnskab
v/ René Frimand
Amtmandsvej 1
4300 Holbæk
Tlf. 20 82 75 52
info@revisionogregnskab.dk

Revision og Regnskab på Facebook

Hjælp til virksomheder og lønmodtagere
Revision & Regnskab tilbyder økonomisk sparring og regnskabsmæssig assistance – primært til små og mellemstore virksomheder, så de kan finde den rette vej gennem regnskabernes kringlede verden. Revision & Regnskab er ejet af René Frimand og drives som et enkeltmandsfirma. Det giver kunderne særdeles konkurrencedygtige priser, da udgifterne til administration og kontorhold bliver holdt nede.

Firmaet har adresse midt i Holbæk by, og kundekredsen er fordelt over det meste af Sjælland. Revision & Regnskab har efter mere end 20 år i branchen hjulpet mange virksomheder med deres regnskaber, og firmaet har oparbejdet en solid erfaring med den daglige administration af økonomien hos blandt andre håndværkere, produktionsvirksomheder og i detailhandelen.

Private borgere kan også få hjælp til den årlige selvangivelse hos Regnskab & Revision. René Frimand tilbyder rådgivning og vejledning, så der er styr på alle de relevante fradrag. Forbløffende mange lønmodtagere betaler for meget i skat, fordi de ikke kender reglerne.

Eksperthjælp frigør tid
Det er ret udbredt, at man som virksomhedsejer bruger mange timer på at holde orden i bogholderiet og på at indberette i rette tid til diverse offentlige instanser. Det er timer, der kan bruges langt mere positivt på en øget salgsindsats, produktionsforbedringer eller medarbejderudvikling. Regnskabstallene, myndighedsindberetningen og den almindelige bogføring kan med fordel overlades til en erfaren ekstern regnskabsmedarbejder. Når ejeren betror det daglige bogholderi til specialisten, kan han fokusere sin opmærksomhed på den daglige drift, og det medfører ofte en bedre bundlinje.

Bogføring er en altafgørende del af en succesrig og levedygtig virksomhed. Har du som virksomhedsejer ikke overblik over virksomhedens udgifter og indtægter, bliver det meget svært at budgettere og dermed styre og udvikle virksomheden. Et godt kørende bogholderi, vil alt andet lige også betyde færre udgifter til revisionen, og det giver dig bedre kort på hånden i en eventuel dialog med banker og finansieringsselskaber.

Hvad er dine behov?
René Frimand tilpasser ydelserne til den enkelte kundes behov. Alle kunder er forskellige, nogle har brug for assistance i spidsbelastninger, mens andre skal have dagligt eller ugentligt hjælp til administrationen. Årsregnskab, lønregnskab og momsindberetning er blandt tilbuddene hos Revision & Regnskab. Kontakt René Frimand på telefon 20 82 75 52, hvis du er interesseret i en uforpligtende dialog om hjælp til din virksomheds økonomi og regnskaber.